DHU trở thành nhà cung cấp Samsung năm 2019

Với đặc thù riêng cửa ngành sản xuất thiết bị điện tử mang tính chất tinh sảo cao, khi mới bước vào sản xuất, tất cả các linh kiện để làm thành sản phẩm điện tử đều được nhập khẩu. Đến năm 2014 mới có được 4 doanh nghiệp trở thành vender cấp 1 cho Samsung. Cùng với đó tỷ lệ nội địa hóa cũng đạt 35%. Đến cuối 2017 con số vender cấp 1 tăng lên 29. Tính đến nay, hệ thống vendor của Samsung tại Việt Nam đã có tới hơn 200 doanh nghiệp (bao gồm cả vendor cấp 1 và vendor cấp 2) cung ứng các linh kiện nhựa, khuôn mẫu, in ấn, v.v…trải dài từ Bắc tới Nam. Bước tiến này là kết quả của việc Samsung tham gia vào Chương trình tư vấn cải tiến doanh nghiệp nhằm phát triển ngành công nghiệp phụ trợ tại Việt Nam. Rõ ràng, việc ngày càng có nhiều doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng cho Samsung cho thấy Samsung đã và đang mang lại hàng trăm ngàn việc làm gián tiếp bên cạnh 160.000 việc làm trực tiếp tại Công ty.

 

 

Nhân viên DHU tại Samsung

 

Trong năm 2019, DHU trở thành nhà cung cấp cho Samsung tại thị trường Việt Nam. Cũng là cột mốc đánh dấu cho sự phát triển của DHU cũng như sự lớn mạnh của hệ thống nhà cung cấp nội địa tại Việt Nam.

 

 

Tin khác