Panduit DHU(FC29N-12-10AS)

Panduit DHU(FC29N-12-10AS)

Liên hệ

Loại sợi: OS2

Số lượng sợi: 12

Loại kết nối 1: LC Duplex

Loại kết nối 2: MPO

Sợi tương thích: OS2 9/125 µm

liên hệ mua hàng hotline

024 62910716 - 0941 468 118

thông tin sản phẩm

OS1 / OS2 tổng số sợi quang, tổn thất tiêu chuẩn, băng bộ chuyển đổi song công LC (màu và tay áo chia cho loại sợi), Phương pháp chuẩn A

Các khu vực ứng dụng bao gồm các yếu tố chính như quy định trong kết nối TIA 942 của Trung tâm dữ liệu cáp tiêu chuẩn kết nối trong các khu vực phân phối chính, ngang và thiết bị.

Triển khai nhanh chóng và dễ dàng trong các ứng dụng bảo mật cao và cung cấp hiệu quả sử dụng không gian Rack và linh hoạt thiết kế.