Dung môi cao su DSP 80/100

Dung môi cao su DSP 80/100

Liên hệ

Mã sản phẩm: Dung môi DSP 80/100

Màu sắc: Sạch, chất lỏng không màu 
- Mùi: nhẹ dung môi dầu mỏ 
- Điểm sôi ban đầu: 78 ° C 
- Nhiệt độ đông: -75 ° C (-103 ° F) 
- Áp suất hơi: 8.65 kPa @ 20 ° C 
- Tỷ trọng: 0,725 @ 15 ° C 
- Độ hòa tan: trộn lẫn trong nước 
- Độ nhớt động: 0,432 centipoise (cP) @ 25 ° C 
- Mật độ hơi (không khí = 1): 4.90 
- Điểm chớp cháy: -15 ° C 
- Nhiệt độ tự bốc cháy: 200 ° C 
- Giới hạn trên trong không khí dễ cháy: 1,0% (v / v) 
- Thấp hơn giới hạn cháy trong không khí: 7,0% (v / v) 
- Tỉ lệ bay hơi, (NBAC = 1): 6,0

liên hệ mua hàng hotline

024 62910716 - 0941 468 118

thông tin sản phẩm

Dung môi DSP 80/100 được ứng dụng rất nhiều 

- Dùng trong công nghiệp cao su, trong công nghiệp sản xuất săm lốp.
- Chất tẩy rửa để bảo dưỡng các thiết bị máy móc.
- Làm chất đốt không có muội cho công nghiệp thủy tinh.
- Làm xăng cho bật lửa ga
- Nhiên liệu cho các bếp du lịch.

 

sản phẩm cùng loại