Đinh tán chốt nhựa DHUES006

Đinh tán chốt nhựa DHUES006

Liên hệ

Chốt nhựa đinh tán

Để giữ hai tấm có khả năng chịu lực lớn. Rất dễ trong hệ thống khóa.

liên hệ mua hàng hotline

024 62910716 - 0941 468 118

thông tin sản phẩm

Thông số Kích thước tấm Đường kính lỗ Đường kính đầu lỗ Độ dày đâu Chiều Cao Nguyên vật liêu Đóng gói
12694001 0,8->4,5 3->3,65 4,8 1,3 6,2 POM-Bl 20 000
63277001 2->6 4->4,2 8 1 8,5 POM-Na 11 000
63277002 2->6 4->4,2 8 1 8,5 POM-Bl 11 000
13266000 1,5->5 4,95->5,35 9 2,3 7,5 PA66-Gr 3 000
13266001 1,5->5 4,95->5,35 9 2,3 7,5 PA66-Bl 3 000
13266002 1,5->5 4,95->5,35 9 2,3 7,5 PA66-Bg 3 000
12696000 3->8 4,95->5,55 10 2 11,5 PA12-Na 8 000
12696014 3->8 4,95->5,55 10 2 11,5 PA6-Bl 4 000
12821000 0,75->3 5->5,2 8,5 2 6 PA66-Na 5 000