Đinh vít bằng nhựa DHUAR007

Đinh vít bằng nhựa DHUAR007

Liên hệ

Đinh vít bằng nhựa dể dùng và tiện dụng được ứng dụng trong các mấu ghép nhựa với nhau.

liên hệ mua hàng hotline

024 62910716 - 0941 468 118

thông tin sản phẩm

Thông số

Kích thước tấm

Đường kính lỗ

Đường kính đầu lỗ

Độ dày đâu

Chiều Cao

Nguyên vật liêu

Đóng gói

201012000

1,6->10,3

5->5,4

16

2,2

14,9

POM-Bl

5 000

201012002

1,6->10,3

5->5,4

16

2,2

14,9

POM-Na

5 000

17905001

0,5->4

6,5

12

1

7

POM-Gr

7 500

17905003

0,5->4

6,5

12

1

7

POM-Bl

7 500

19246000

3,4->19,4

6,5->6,7

26

2,5

28

PA66-Bl

2 500

18751001

1,9->8

6,8->7,1

18

2,5

15

PA6-Bl

2 000

18751003

1,9->8

6,8->7,1

18

2,5

15

PA6-Gr

2 000

206987000

1,25->8,4

8

11,5

1,7

13

PA6-Bl

2 500